logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

GOK-kolor.jpeg

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W RUDNIKACH
ul. Okólna 2
46-325 RUDNIKI
tel./ fax : 034/3595 068
e-mail :

W skład GOKSiR wchodzą: Dom Kultury w Rudnikach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach i jej 4 filie : w Jaworznie, Dalachowie, Żytniowie i Cieciułowie. Stanowisko dyrektora od 1 lutego 2019 roku sprawuje Arkadiusz Spodymek.

Terenem działalności ośrodka jest gmina Rudniki. Głównym zadaniem placówki jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej w lokalnym środowisku. Upowszechnianie kultury, edukacji i wychowania odbywa się poprzez animację, prowadzenie zajęć i kółek zainteresowań oraz organizację imprez i innych projektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

Historia GOKSiR w Rudnikach

fundamenty.jpeg GOK1.jpeg GOK2.jpeg 1GOK86.jpeg 2GOK86.jpeg gok4.jpeg gok5.jpeg

28 września 1975 roku uchwałą Gminnej Rady Narodowej powołano Gminny Ośrodek Kultury w Rudnikach. Jego pierwszym kierownikiem został Jan Wcisło, a po nim funkcję sprawował do kwietnia 1979 roku Tadeusz Wcisło. Od tego czasu do dnia dzisiejszego funkcję dyrektora sprawuje Janina Pawlaczyk.

W dniu 1 września 1996 roku uchwałą Nr XXI dwie samodzielne dotąd instytucje, a mianowicie Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna zostały połączone w Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach. Decyzja ta była podyktowana chęcią usprawnienia i ujednolicenia form działalności kulturalnej w gminie. Od tego czasu instytucja posiada samodzielną księgowość.

W 1999 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego gmina Rudniki znalazła się w obrębie województwa opolskiego. GOKSiR nawiązał aktywną współpracę z Muzeum Wsi Opolskiej , Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

GOK-kolor.jpeg GOK2.jpeg

W roku 2010 dokonano generalnego remontu i przebudowy istniejącego budynku na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w ramach projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w twoją przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstała bardzo dobra, nowoczesna baza do prowadzenia wielokierunkowej działalności kulturalnej i usługowej.