logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

XXV Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej w Rudnikach

25 lat Konkursu Plastyki Obrzędowej w Rudnikach

            Zwyczaje i obrzędy towarzyszą nam od zawsze. Wplecione w rytm zmieniających się pór roku i na stałe związane ze świętami kalendarza liturgicznego wyznaczają rytm ludzkiego życia. Przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowią wspaniałe dziedzictwo kulturowe i świadczą o naszym rodowodzie.

            Na przestrzeni wieków tradycyjne obrzędy i zwyczaje zmieniały się, niektóre odeszły już w zapomnienie, inne być może powoli zatracają się w pędzie współczesnego życia.Tym cenniejsze wydają się więc wszelkie inicjatywy, dzięki którym nasza ludowa obrzędowość, wyróżniająca nas na tle kultur europejskich, jest chroniona od zapomnienia. Do takich inicjatyw z pewnością należy Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej w Rudnikach, którego 25. edycję podsumowano 16 września w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach.

          Ćwierć wieku temu po raz pierwszy zorganizowano imprezę, której celem stało się przekazywanie wiedzy o  zwyczajach i obrzędach, promowanie lokalnych twórców ludowych i aktywizacja miejscowej społeczności. Z czasem to małe przedsięwzięcie przekształciło się w wydarzenie regionalne, potem swoim zasięgiem objęło całe województwo, a od 15 lat ma już charakter międzynarodowy

           Rozstrzygnięcie 25. edycji konkursu było doskonałą okazją, by podsumować znaczenie całego przedsięwzięcia na przestrzeni minionych lat. Dokonali tego: Pani Janina Pawlaczyk- dyrektor GOKSiR w Rudnikach oraz zaproszeni goście: Andrzej Pyziak- Wójt Gminy Rudniki, Stanisław Belka – Starosta Powiatu Oleskiego, Renata Wojas – przedstawiciel Opolskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Jarosław Gałęza – dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

          Specjalne podziękowania trafiły na ręce zasłużonych twórców ludowych, dzięki którym konkurs istnieje od tak wielu lat, i którzy często uczestniczyli w nim od samego początku. Z rak Wójta Andrzeja Pyziaka wyróżnienia odebrali: Irena Tobis z Jaworka i Daniela Mońka z Zajączek - które brały udział w konkursie nieprzerwanie przez 25 lat oraz Krystyna Hombek z Praszki, Norbert i Gertruda Kleman z Opola, Mariola Karmańska z Młynów, Joanna Włoch z Odcinka, Wiesława Grzybowska z Jaworka, Stefania Topola z Opola. Wśród wyróżnionych znalazła się także Pani Małgorzata Lukas- instruktor GOKSiR-u, odpowiedzialna od 25 lat za organizację imprezy.

            W odświętnym, jubileuszowym nastroju ogłoszono następnie wyniki tegorocznej edycji konkursu, do którego zgłosiło się 186 uczestników  reprezentujących 8 województw oraz zaprzyjaźnione gminy z Czech  i Niemiec. Komisja konkursowa  oceniła oddzielnie prace dziecięce i dorosłych w kilkunastu kategoriach. Zwycięzcy odebrali  nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez  Gminę Rudniki, Marszałka Województwa Opolskiego, Starostwo Powiatowe w Oleśnie i OODR w Łosiowie.

            Na 25. spotkaniu towarzyszącym rozstrzygnięciu Konkursu Plastyki Obrzędowej i otwarciu wystawy pokonkursowej nie mogło zabraknąć jubileuszowego tortu, którym zostali poczęstowani twórcy ludowi i  zaproszeni goście. Oprawę muzyczną całego przedsięwzięcia zapewnił zespół folklorystyczny  Rudniczanie.

            25 lat konkursu za nami! To wspólne dzieło twórców ludowych, organizatorów i instytucji wspierających, dzięki którym konkurs zaistniał. Tysiące rekwizytów związanych z polską obrzędowością na przestrzeni ćwierćwiecza zaprezentowali dorośli i dzieci. Świadczy to o ciągłości tradycji, napawa nadzieją, że twórcze działania młodych nie tylko staną się atrakcją kolejnych edycji Konkursu Plastyki Obrzędowej w Rudnikach, ale przede wszystkim będą nadal wspaniałą wizytówką naszej gminy w kraju i poza jego granicami.

           Z okazji jubileuszu  GOKSiR w Rudnikach wydał  folder przedstawiający  twórców ludowych i ich prace , które zostały wykonane na przestrzeni minionych  lat  w ramach Konkursu Plastyki Obrzędowej. W publikacji pokazano zaledwie cząstkę ich wspaniałego dorobku artystycznego prezentowanego podczas minionych wystaw.

M. Morawiak

   P R O T O K Ó Ł  z  dnia 13  września 2016 roku

z posiedzenia Komisji  Oceniającej  prace zakwalifikowane

do  udziału  w  XXV  MIĘDZYNARODOWYM  KONKURSIE

PLASTYKI  OBRZĘDOWEJ  W   RUDNIKACH

Organizator : Gminny Ośrodek Kultury Sportu Rekreacji w Rudnikach

Współorganizatorzy :

Gmina Rudniki

Urząd Marszałkowski w Opolu

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Muzeum w Praszce

Komisja konkursowa w składzie :

  1. Tomasz Spychała – przewodniczący komisji – etnograf Muzeum Ziemi Wieluńskiej
  2. Izabela  Jasińska – etnograf  Muzeum Śląska Opolskiego
  3. Aleksandra Kośmicka – etnograf MWO
  4. Maria Feliks – etnograf Muzeum w Praszce
  5. Małgorzata Lukas – instruktor GOKSiR w Rudnikach

Stwierdziła, że w konkursie udział wzięło  186  uczestników reprezentujących 8 różnych  województw /opolskie, śląskie, dolnośląskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie, wielkopolskie, mazowieckie/ oraz partnerskie regiony: Mostenka z Czech i  Feilitzsch z Bawarii w Niemczech.

Przedstawili oni  215 prac, w tym 37 to prace zbiorowe.

Zgodnie z regulaminem  dokonano oceny w 14 kategoriach tematycznych z podziałem na twórców dorosłych i dzieci.

- Zdobienie jaj wielkanocnych- metoda rytownicza

- Zdobienie jaj wielkanocnych – metoda batikowa

- Koszyczki wielkanocne

- Palmy wielkanocne

- Wieńce dożynkowe-tradycyjne korony żniwne

- Wieńce dożynkowe – inne formy artystyczne

- Maski, przebrania kolędnicze, gwiazdy kolędnicze

- Kukły „Marzanny”

- Tradycyjne ozdoby choinkowe

- Szopki bożonarodzeniowe

- Pieczywo obrzędowe i tradycyjne wypieki świąteczne

-Tradycyjne ozdoby bibułowe i papierowe -kwiaty z bibuły i papieru, girlandy, wieńce

- Tradycyjne ozdoby bibułowe i papierowe – pająki, wycinanki, rózgi weselne i inne ozdoby nawiązującedo lokalnych tradycji zdobnictwa

Biorąc pod uwagę zgodność z tradycją i kulturą regionu, staranność i technikę wykonaniaorazogólne wrażenie artystyczne prezentowanych prac przyznano następujące nagrody , z podziałem na kategorię twórców dorosłych i dzieci :

W  kategorii : ZDOBIENIE  JAJ  WIELKANOCNYCH

                        z podziałem na techniki zdobienia :

Metoda rytownicza

I miejsce – Iwona Pissarczyk – Biała / opolskie/                          

I  miejsce – Edeltrauda Krupop - Kamień Śląski /opolskie/        

II miejsce – Gabriela Waliczek – Domecko /opolskie/       

III miejsce – Edeltraud Fornol – Kąty Opolskie                                                   

     oraz   wyróżnienia

Gertruda Kleman - Opole /opolskie/                               

Stefania Topola – Opole /opolskie/                                 

Sabina Karwat – Jełowa /opolskie/                                 

Adrianna Kozyra – Daniec / opolskie/                            

Metoda batikowa

I miejsce – Halina Jakubowska – Tułowice /opolskie/              

II miejsce – Irena Maksymczak – Przemków /dolnośląskie/      

III miejsce - Maria Kieleczawa – Wrocław /dolnośląskie/

     oraz jedno wyróżnienie:

Jadwiga Niedźwiedzka – Kadzidło/ mazowieckie/          

     Inne techniki zdobienia

I  miejsce – Anna Kośna – Opole /opolskie/          

II miejsce – Edyta Haratyk –Wrocław / dolnośląskie/              

III miejsca nie przyznano

oraz trzy wyróżnienia:
Barbara Sterczewska         - Praszka /opolskie/                        

Wanda Brodna – Praszka /opolskie/                               

Anna Gędziorowska – Praszka / opolskie/                     

Zdobienie  jaj w kategorii  DZIECI:

I miejsce – Emilia  Waliczek – Domecko /opolskie/

II miejsce – Teresa  Waliczek – Domecko /opolskie/

II miejsce – Zuzanna Karwat – Jełowa/ opolskie/      

III miejsce – Adam Mroczek – Cieciułów / opolskie/

oraz wyróżnienie

PSP Żytniów klasa V                                                      

=====================================================

W kategorii: PALMY  WIELKANOCNE

Dwa równorzędne I miejsca

Daniela Mońka – Zajączki / śląskie/                                  

Krystyna Hombek – Praszka /opolskie/                                      

oraz II miejsce  Marianna Filipiak - Dąbrowa/wielkopolskie/

=====================================================

W kategorii:  DZIECI  PALMY WIELKANOCNE

I miejsce - Zuzanna Stajuda – PSP Żytniów 

II miejsce – Szkoła Filialna Kolonii Lisowice    
III miejsce – Justyna Sośniak – GOK Wręczyca 

oraz wyróżnienie za gaik Julia Koj – GP Rudniki – za gaik

=====================================================

W kategorii  - KOSZYCZKI WIELKANOCNE

Wyróżnienie

Daniela Mońka – Zajączki /śląskie/                        

=====================================================

W kategorii DZIECI  - KOSZYCZKI WIELKANOCNE:

I miejsce – klasa III B PSP Dalachów   

oraz  wyróżnienia :

Marta Krześlak – PSP Dalachów                     

Klasa III C PSP Dalachów  - Filia Rudniki          

    ======================================================

W kategorii : TRADYCYJNE WIEŃCE  DOŻYNKOWE

I miejsce – Sołectwo Dalachów -                                     

II miejsce – Sołectwo Lachowskie                                   

II miejsce – Sołectwo Ligota Turawska                           

III miejsce – Sołectwo Młyny                                 

III miejsce – Sołectwo Jaworek                              

III miejsce – Sołectwo Chwiły                                

oraz trzy  wyróżnienia

Sołectwo Łazy                                                                 

Sołectwo Cieciułów                                                         

Sołectwo Bobrowa                                                          

     W kategorii  inne formy artystyczne :        

Wyróżnienie  dla sołectwa Odcinek                                

W kategorii: SZOPKI BOŻONARODZENIOWE

I miejsce – Kazimierz Paluch – Krapkowice /opolskie/    

II miejsce – Józef Fiedor– Działoszyn /łódzkie/                         

III miejsce – Norbert Kleman – Opole /opolskie/   

III miejsce – Grażyna Kosińska-Skwarek –Prudnik/opolskie/

oraz dwa wyróżnienia

Bartłomiej Karwat – Jełowa /opolskie/                            

Zdzisław Spodzieja –Praszka /opolskie/                          

=======================================================

W kategorii dzieci:

I miejsce – Jakub Dwornik  kl.V ,  PSP Żytniów   

II miejsce –Jakub Janic

                   i Paulina Myślińska- GOK Wręczyca           

III miejsce – Klasa II c PSP Dalachów Filia RUDNIKI    

oraz wyróżnienie

Paula Światowska i Gabriela Ciepła – PSP Żytniów

=======================================================

W kategorii:  TRADYCYJNE OZDOBY  CHOINKOWE   - DOROŚLI

I miejsce – Barbara Sterczewska – Praszka /opolskie/              

II miejsce – Agata Seweryn – Kraków / małopolskie/     

III miejsce – Grażyna Joszko – Daniec / opolskie/           

oraz wyróżnienie

Jolanta Majorowicz – Kalisz / wielkopolskie/                           

=====================================================

W kategorii  OZDOBY  CHOINKOWE - dzieci:

Nie przyznano I miejsca .

II miejsce – PSP Dalachów Filia Rudniki kl.II d (za choinkę)

II miejsce – PSP Żytniów, Kl.IV                            

III miejsce – Paulina Wojdyła – Opole          

=====================================================

      W kategorii   DZIECI:  MASKI, PRZEBRANIA KOLĘDNICZE,

                                             GWIAZDY KOLĘDNICZE

I miejsce –  Koło Plastyczne- Gimnazjum Publiczne w Łasku

II miejsce-  Kinga Matusiak – PSP Żytniów Klasa V                

III miejsce – za zestaw masek i gwiazdy kolędnicze -  GOK  Wręczyca 

======================================================

     Dzieci -  KUKŁY” MARZANNY”

I miejsce – PSP Cieciułów Kl. VI                                                  

II miejsce – Alicja Cieśla –PSP Cieciułów Kl.III         

III miejsce – Marcin Pawłowski

                     Michał Lewandowski  PSP Żytniów kl.V

oraz wyróżnienia

- Klasa Ib PSP Wręczyca -                                                 

- Agnieszka Środa i Wiktoria Bejm –PSP Dalachów      

Nauczanie indywidualne

   W kategorii  : Pieczywo obrzędowe i tradycyjne wypieki świąteczne

Dorośli :

I miejsce –za kołacz weselny- Pawlaczyk Dominika – Strojec

II miejsce – za chleby – Daniela Mońka –Zajączki /śląskie/

II miejsce –za babę gotowaną- Grażyna Mroczek- Bugaj/opolskie/

III miejsce – za keks – Marzena Sieradzka – Odcinek /opolskie/

Wyróżnienie – Małgorzata Gawłowska – Odcinek /opolskie/

Wyróżnienie – Janina Gajda – Dalachów/ opolskie/ 

Wyróżnienie – Anna Pluskota – Praszka / opolskie/

Wyróżnienie – Eva Luljakova – Czechy 

     ======================================================

W kategorii DZIECI:

I miejsce – Julia Napieraj – Żytniów             

II miejsce – Wiktor Zaręba – Dalachów                 

III miejsce – Zuzanna Sieja – PSP Dalachów   

wyróżnienie za dekorację mazurka  - kl. II b PSP Dalachów

=======================================================

Kategoria TRADYCYJNE  OZDOBY  BIBUŁOWE I PAPIEROWE

     Kwiaty z bibuły i papieru, girlandy , wieńce

I  miejsce – Irena Tobis – Jaworek /opolskie/                  

I miejsce – Krystyna Hombek – Praszka/ opolskie/         

II miejsce – Teresa Kuncio - Praszka /opolskie/              

III miejsce – Katarzyna Reszpondek – Sieradz/ łódzkie/  

III miejsce – Joanna Włoch – Odcinek/ opolskie/            

Wyróżnienie – Anna Gędziorowska- Praszka /opolskie/ 

Wyróżnienie – Zofia Janyszek – Praszka /opolskie/                  

Wyróżnienie – Iwona Morawiak – Porąbki   

     =======================================================

W kategorii KWIATY Z BIBUŁY -   DZIECI:

I miejsce – Widera Emilia – Parzymiechy/ śląskie/

II miejsce – Wiktoria Stajuda

                    Nikola Pakuła  PSP Żytniów  kl.VI    

III miejsce – Magdalena Matusiak –GP Rudniki   

W KATEGORII  PAJĄKÓW  - dzieci

I miejsce – Karolina Maślana – PSP Dalachów Kl.V

Kategoria  - pająki , wycinanki, rózgi  weselne i inne ozdoby nawiązujące do lokalnych tradycji zdobnictwa :

I miejsce – Reszpondek Katarzyna – Sieradz / łódzkie/             

II miejsce – Jadwiga Niedźwiedzka – Kadzidło/ mazowieckie/  

III miejsce – Iwona Barecka -  Lublin / lubelskie/                          

Wyróżnienie – Cecylia i Wincenty Staśkiewicz – Ostrołęka     

Wyróżnienie – Anna Słabczyńska  - Lublin                              

Za rzeźbę przedstawiającą wielkanocny obrzęd chodzenia z kogutkiem  wyróżnienie oraz nagrodę Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej otrzymuje  Józef  Bogusławski z Sieradza.            

Nagrody ufundowane zostały ze środków Gminy Rudniki, Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i OODR w Łosiowie.        

Poziom prezentowanych prac jest wysoki i wyrównany, stąd  też tak wielu twórców zostało za swoje dokonania nagrodzonych. Cieszy również fakt uczestnictwa w konkursie młodego pokolenia: dzieci i młodzieży szkolnej.

Organizowany od 25 lat Konkurs Plastyki Obrzędowej wprowadza nas w  świat rodzimych obrzędów i zwyczajów, jest formą ich popularyzacji wśród  młodego pokolenia. Tradycyjne zwyczaje są świadectwem naszych  „korzeni”, a kultura polska po dzień dzisiejszy zawdzięcza im swoją odrębność i swoje jedyne, niepowtarzalne barwy.

 

                                                                         Podpisy Komisji Konkursowej:

                                                                                              Tomasz Spychała

                                                                                              Izabela Jasińska

                                                                                              Aleksandra Kośmicka

                                                                                              Maria Feliks

                                                                                              Małgorzata Lukas

                                                                                                  

Rudniki, dnia 13 września 2016